Kořeny Japonska – říjen 2018 – cesta oblastí Kansai a slavnost slavností Kanname-sai v Ise

Proběhlo

Cesta po posvátných místech oblasti Kansai v okolí Ósaky a Kjóta. Letos plánuji delší zastávku v malebné horské vesničce Yoshino a procházku po cestě Okugake-miči – cestě asketické praxe horských mnichů staré buddhistické větve šugendó. Cesta je načasována tak, abychom si vychutnali i typickou atmosféru japonské slavnosti Kanname-sai ve svatyni Ise. Vyhneme se jako vždy příliš intenzivně navštěvovaným památkám, ale o velkého Buddhu nepřijdeme – i když bude papírový. Je také pořádně starý a navíc si zatím ponechává atmosféru buddhistického rozjímání.


Mapa

 


Informace v kostce:

Oblast: Kansai (oblast mezi Ósakou a Kjótem)

Termín: 6.10.2018 – 21.10.2018

Termín závazných přihlášek: 30.6.2018

Počet účastníků: 7 – 15

Orientační schůzka: 20.4.2018., 18:00. čajovna Dharmasala (Peckova ul.) 

Cena: 89 000 Kč  včetně DPH (v ceně plná penze, cestovní pojištění, doprava do Japonska i po Japonsku, ubytování, průvodce a tlumočník, vstupy do plánovaně navštívených objektů)

Trasa: Měřeno přímou čárou ujedeme cca 600km

Ubytování: 4 noci v hotelech západního stylu, zbytek budeme ubytování v ubytovacích zařízeních japonského stylu.

Náročnost: Turisticky nenáročné, budeme chodit, ale většinou po zpevněných cestách. Po většinu cesty se budeme pohybovat bez hlavních zavazadel.


Finanční podmínky:

o První záloha 20 000,- Kč – se závaznou přihláškou
o Doplatek 72 000,- Kč – 7.9. 2018 (2. zálohová platba).
o Storno poplatek dle platných VOP CK Alvarez.


Program

Den 1. a 2. – Přistání v Ósace a první kroky po japonských ostrovech

Osaka - Sumiyoši-taiša 2
Z letiště zamíříme do hotelu a odtud do muzea slavného rodáka Sen Rikyu, mistra čajového obřadu. Pak hned do naší první svatyně Sumijoši-taiša (http://www.sumiyoshitaisha.net/), svatyně námořníků a obchodníků, pyšnící se i uprostřed Ósaky posvátným políčkem rýže a dalšími atributy charakterizujícími šintoistický posvátný prostor. Budeme hledat kamínky s kaligrafií, prohlédneme si typický architektonický styl Sumijoši, pohladíme jsme prastaré posvátné stromy. Po cestě letadlem jistě přijde vhod i chvíle meditace před minimalistickou svatyní tvořenou reliéfem vyrytým do prkna, skrz který je průhled  prosvítá posvátný háj. Je to zástupná svatyně hlavní šintoistické svatyně v Ise, Po obědě ještě Ósacký hrad. Večer nás čeká první kulinářský zážitek – rychle vařené maso šabu-šabu a to ve formě tabehódai, tedy sněz co můžeš. A pak už rychle do postele, abychom dohnali spánkový dluh. Protože druhý den ráno …

Den 3. – Kója-san

Kóya-san - Zahrada dvou draků
… nás čeká návštěva jednoho z center ezoterického buddhizmu, vesničky-chrámového komplexu Kója-san (http://www.koya.org/index2.html). Zde podle pověsti přistál hromoklín, vržený mistrem Kúkaiem až z Čínského pobřeží, když se po studiu učení sekty Šin-gon vracel domů. Po uložení batohů ve chrámu, který nám pro tuto noc poskytne přístřeší, se vydáme na prohlídku hlavního chrámu a háje obklopujícího Oku-no-in, kde mistr Kúkai medituje již více než 1200 let. Okolí tohoto posvátného přístřeší má zvláštní atmosféru, podpořenou i nesčíslnými náhrobky významných osob japonské historie. Místo se může měřit s naším Slavínem.

Ale rychle zpět do našeho kláštera, neboť spočinutím v jeho pokojích se také stáváme mnichy a musíme se podřídit pevně stanovenému dennímu rytmu. V šest výborná mnišská večeře, pak přepisování súter a v deset se zhasíná. Pro ty, kteří dosud nedostatečně vládnou štětcem, bylo povoleno světlo v písárně, kde někteří psali až do půlnoci.

Den 4. a 5. – Yoshino – vesnička proslavená na jaře sakurami a na podzim červenými listy

Po ranní meditaci a mnišské snídani a posledních krocích po posvátné půdě chrámového komplexu sjedeme lanovkou dolů, abychom o několik desítek kilometrů dále mohli opět lanovkou dosáhnout výšin další posvátné a slavné vesničky – Yoshino (http://www.yoshinoyama-sakura.jp/). To je opěvováno nesčíslnými haiku a jinými básněmi pro krásu rozkvetlých sakurových hájů. Prohlédneme si impozantní chrám Zaó-dó, hlavní chrám sekty horských buddhistických mnichů Šugendó, svatyni, ve které žil císař Godaiogo v době, kdy Japonsko mělo dva císaře a večer se ponoříme do horké lázně s výhledem na údolíčko.

Den 6. – Miwa-yama – hora dosud uctívaná jako vtělení boha

Hora Miwa (http://oomiwa.or.jp/about/miwayama/)je uctívána jako ztělesnění boha, proto je třeba se před výstupem řádně ohlásit ve svatyni, označit se šerpou poutníka a omýt alespoň ruce a ústa léčivou vodou vytékající z jejího úpatí. Fotografování a jídlo je během pobytu na posvátné půdě zakázáno, kdo chce, může se ale kompletně očistit pod posvátným vodopádem. Skoro neuvěřitelné, že takto živá víra dosud přetrvává v postindustriálním Japonsku.

Po sestupu se můžeme osvěžit zdejší sake, která je vyhlášená stejně jako nudle udon. V okolí této hory se totiž začala psát i japonská historie pěstování pšenice.

 Den 7. – Nara kóen

Co by to bylo za návštěvu Nary, kdybychom nepřikrmili jelínky sika a nepoklonili se velkému Buddhovi v chrámu Tódai-dži. Pak  si prohlédneme chrám Nigacu-dó, kde v březnu probíhá za svitu ohromných pochodní Omizutori – vyvrcholení prastarého, dva týdny dlouhého rituálu Shuni-e. Při něm právě zde vyvěrá voda, která byla poslána tajemnou podzemní cestou z chrámu Džingú-dži ve vesničce Obama.

Pak posezení v Sangacu-dó před krásnými buddhistickými sochami zobrazujícími celý buddhistický vesmír se sluncem i měsícem a procházka zadní částí narského parku pod horou Wakakusa-jama.

Den 8. – Nara

Nara - výroba tušeNara - výroba štětců 2
Tento den je zasvěcen tradičním řemeslům, kterých Nara nabízí velké množství. My se podíváme na dvě. Nejprve si každý uhněte tyčku tuše, pak s rukama dosud vonícíma tuší zasedneme v malinké učebně a každý si sestaví vlastní štětec. Odpoledne je zasvěceno bloudění v úzkých uličkách starého města, kde na každém rohu naleznete obchůdek s čajem, svitky, štětci, tuší, lakovými výrobky, keramikou a dalšími lákadly. Můžeme navštívit i nejstarší zachovaný chrám v Naře – Gankó-dži.

Den 9. – město Gifu

Město Gifu s velkým papírovým Buddhou (Gifu Daibutsu), který si nezadá s bronzovým Daibutsu v Naře, akorát si dosud zachoval chrámovou atmosféru a jeden z nejlépe zachovalých japoských hradů – hrad Inuyama s rozlehlou čajovou zahradou v podhradí.

Den 10. – svatyně v Ise

Vlakem se přesuneme k jedné z nejposvátnějších svatyní moderního šintoizmu, do svatyně v Ise, která je zasvěcena bohyni slunce Amaterasu-ómikami a je úzce propojena s císařskou rodinou. Dokonce tak úzce, že každý měsíc do ní vykonává císař pouť buď osobně nebo alespoň v zastoupení bílým koněm. Každých dvacet let se všechny posvátné stavby zboří a postaví se jejich dokonalé kopie. My uvidíme svatyně přestavěné před dvěma lety. Cestou ke svatyni je nutné se prodrat uličkou lemovanou stánky se všelijakými lákadly, připravenými pro poutníky, kterých sem z celého Japonska míří denně obrovské množství. Komu nebude stačit návštěva svatyně přes den, může si ji zopakovat ještě ráno s vycházejícím sluncem, kdy se s kohoutím kokrháním dveře do hlavní svatyně otevírají a Amaterasu vychází.

Den 11. – slavnost přijímání první letošní úrody Kanname-sai ve svatyni v Ise

Energií sršící Japonci táhnou na dlouhých lanech loď prostředkem řeky z vesnice až k nejposvátnější svatyni v Japonsku. Za mohutného povzbuzování, laškování i tvrdších žertů se loď postupně posunuje řekou, překonává jezy a mělčiny, všichni se společně snaží, aby náklad bez úhony dojel až na místo určení a bohyně Amaterasu si mohla pochutnat na čerstvé rýži.

Pokud bude stačit čas, můžeme se ještě dojet podívat na snad tu nejpravější jeskyni, do které se Amaterasu ukryla v klíčovém okamžiku japonských předhistorických dějin.

 Den 12. a 13. – Kjóto

Paralela k celé naší cestě – klidná posvátná místa, která jsme navštívili dosud, v kontrastu k ruchu kjótských ulic.  Následuje průnik davy turistů a prodávajících ve čtvrti Gion do klidného areálu zenového chrámu Kennin-dži. V chrámu si uprostřed Kjóta v klidu a tichu odpočineme a projdeme všechna zákoutí včetně čajového domku. Takto posilněni se můžeme vydat na prohlídku krásných zahrad chrámu Tófuku-dži a světštěji zaměřené svatyně Fušimi Inari. Večer dlouho očekávaný kulinářský zážitek – kaiten-suši.

Den 14. – Kjóto – chrámy v západních horách

Cesta ke chrámu Kózan-dži a jeho čajové plantáži, která je nejstarší v Japonsku.


Jak jsem psal, žádné davy turistů nás nečekají, protože se vydáme do vzdálenějších, tichých, ale malebných chrámů schovaných v údolích na západ od Kjóta.

Den 15. – město Udži, Byódó-in, čajová továrna

Poslední den před odletem strávíme ve městě Udži, které je proslavené pěstováním a produkcí japonského čaje, především v jeho verzi mačča. Z pamětihodností navštívíme nádherný pavilon rovnováhy Byódó-in, který je možné nalézt i na deseti-jenových mincích, ale podstatně menší. A večer kromě závěrečné hostiny také přespání v japonské specialitě – kapseru-hoteru. To jsou ty šuplíčky na dolní fotografii. 

Den 16. – Odlet

Osaka - kapsel hotel 2
Ráno už jen přebalit zavazadla tak, aby se vše vešlo, keramika se nerozbila a vzpomínky nevypadly, a nastoupit do letadla.


Pokud se chcete závazně přihlásit, prosím o stažení a vyplnění tohoto dotazníku: soz VK Koreny 2018 Dotazník uložte ve svém počítači a odešlete ho na můj mail inden@urusi.cz


Galerie fotografií – co jsme viděli minulý rok


Administrativní a legislativní upozornění:

Cesty jsou organizovány  cestovní kanceláří CK Alvarez, já funguji jako garant a průvodce zájezdu.  Pokud si na mých stránkách objednáte zájezd, požádám Vás o vyplnění standardního formuláře CK Alvarez a mým prostřednictvím bude mezi Vámi a cestovní kanceláří Alvarez uzavřena smlouva. Základní dokumenty viz tato stránka.

Pokud se chcete závazně přihlásit, prosím o stažení a vyplnění tohoto dotazníku: soz VK Koreny 2018 Dotazník uložte ve svém počítači a odešlete ho na můj mail inden@urusi.cz


Pro představu o tom, co uvidíte, klikněte zde. Zájemce o další informace prosím o kontakt prostřednictvím formuláře na konci této stránky.

Košík

Kontakt

Urusi-Inden
phone: +420 602 202 997
e-mail: inden@urusi.cz

Nezvěstice 15
332 04 Nezvěstice, Czech Republic