Všeobecné informace CK Alvarez

Náročnost

Většina poznávacích zájezdů je organizována tak, aby jejich program byl bez větších problémů zvládnutelný každým účastníkem. V případě fyzicky náročnějšího programu je vždy připravena i jeho méně obtížná varianta, aby si mohl každý vybrat dle své momentální chuti a kondice. U zájezdů s turistikou jsou pěší túry doplněním poznávacího programu, ale někdy jde i o neoddělitelnou součást programu a pak za ně není připravena náhradní varianta. V mnoha případech lze ale zvolit obtížnost a délku trasy. Zájezdy s vysokohorskou turistikou vyžadují fyzickou připravenost a nejlépe i předchozí zkušenost s pohybem na horách.

U některých zájezdů je třeba upozornit na občasné, většinou však nevyhnutelné celodenní či noční přesuny a na zdlouhavé čekání na hranicích některých států během odbavovací procedury. Únavu mohou individuálně způsobit zdravotní obtíže, nepříznivé klima, odlišné stravovací zvyklosti, hygienické návyky nebo mentalita místního obyvatelstva.Některé dlouhé zájezdy jsou náročné spíš psychicky, než fyzicky.

Podrobné pokyny

Podrobné pokyny k zájezdům jsou účastníkům zasílány obvykle 2-4 týdny před plánovaným odletem. Součástí těchto podrobných pokynů je přesný čas a místo setkání s průvodcem či zástupcem CK před odletem, informace o leteckém spojení a dále informace o výši doporučeného kapesného, vhodném očkování, klimatických podmínkách, vybavení na cestu, kontakt na český zastupitelský úřad a průvodce a další praktické rady.

Všeobecné podrobné pokyny (nezahrnující místo a čas srazu a informace o leteckém spojení) jsou k dispozici na www.alvarez.cz nebo vám je kdykoliv na vyžádání zašleme.

Cestovní doklady, vstupní víza a výstupní poplatky

Pro cesty do většiny námi nabízených zemí je nutné mít cestovní pas, který má platnost ještě minimálně 6 měsíců po návratu domů. V případě, že je nutné mít pro cestu udělené vstupní vízum, je požadovaná platnost pasu až 1 rok. Pro cesty do některých zemí či tranzit přes jejich území je nutný biometrický pas.Pro vstup či udělení víza do většiny islámských zemí nesmí být v pase vízum nebo vstupní či výstupní razítko státu Izrael.

Vstupní víza do zemí s vízovou povinností pro občany ČR nejsou až na výjimky v ceně zájezdů zahrnuta. Klient si může tato víza zajistit buď sám, nebo jejich zprostředkováním pověřit CK. Ceny víz, jejichž udělení je nutné před odjezdem na zájezd, včetně poplatku za jejich zajištění, najdete v katalogu u každého zájezdu jako službu za příplatek. CK zajišťuje víza pouze občanům cestujícím s českým pasem. Jsou-li vstupní víza vydávána až na hranicích navštívené země, nebo po příletu, pak si je klienti zajišťují individuálně na místě. Ceny těchto víz uvádíme u každého zájezdu v definici „Cena nezahrnuje“ a platí pro klienty s českým pasem. CK neodpovídá za případné neudělení víz či za zvýšení jejich ceny (uváděné ceny jsou platné k říjnu 2016). Jestliže si účastník zájezdu zajištění víz objedná, je povinen postupovat dle pokynů CK a v dostatečném předstihu jí doručit na základě výzvy veškeré potřebné podklady (cestovní pas s dostatečným množstvím volných stránek a platností dle požadavků příslušného státu, řádně vyplněné žádosti o víza, fotografie, případně další dokumenty požadované příslušným zastupitelským úřadem). Dále je povinen objednaná víza uhradit do účtované ceny společně s doplatkem zájezdu. V případě pozdního dodání podkladů klientem může dojít k navýšení vízového poplatku za expresní vyřízení žádosti o vízum.Upozorňujeme, že vyřízení víz na některé zájezdy může trvat poměrně dlouhou dobu (až 6 týdnů), po kterou nebudete mít svůj pas k dispozici. Pro udělení téměř každého víza je třeba jedna volná dvoustrana v cestovním pasu.

Držitelé jiných než českých cestovních pasů jsou povinni zjistit si vízové podmínky na zastupitelském úřadě země, kterou hodlají navštívit, a ručí za správné zajištění všech požadovaných vízových formalit sami.

Výstupní poplatky vybírané vládami některých států na pozemních hraničních přechodech či letištích a odletové poplatky nezahrnuté v ceně letenky, které jsou vybírány individuálně na letišti,si každý klient hradí sám.

Doprava

Přepravu do místa konání zájezdů zajišťujeme linkovými lety renomovaných a prověřených leteckých společností z Prahy. Výjimečně se může odlétat z Mnichova, Vídně, Berlína nebo z jiného blízkého evropského letiště – pak je transport na dané letiště a zpět zajištěn minibusem či autobusem s nástupem v Praze. Tato doprava je vždy zahrnuta v ceně zájezdu. Cena každé letenky je včetně letištních tax, palivových a bezpečnostních příplatků. Případné odletové či výstupní poplatky, které letecké společnosti nezahrnou do ceny letenkya jsou placeny na letišti před odletem, si hradí každý účastník zájezdu individuálně. V ceně letenky je zahrnuta přeprava odbaveného zavazadla podle podmínek letecké společnosti. V rámci Středomoří a ostrovů Atlantiku obvykle 15 – 20 kg, u zájezdů do Asie, Afriky a Austrálie s Oceánií 20 – 30 kg, u zájezdů do Ameriky 23 kg. V případě přeletů během zájezdu je však limit často jen 15 kg. Maximální povolenou hmotnost zavazadel uvádíme v podrobných pokynech.Případnou nadváhu zavazadel si hradí každý klient sám.U leteckých zájezdů si vyhrazujeme právo posunout termín konání v závislosti na zajištěném leteckém spojení, proto je vhodné rezervovat si ve svých osobních plánech několik dní kolem uvedeného termínu.Přes veškerou snahu negarantujeme společnou leteckou přepravu všech klientů současně. Letenky kupujeme v okamžiku naplnění minimální kapacity zájezdu a zvláště pro pozdě přihlášené účastníky se již nemusí podařit zakoupit letenky na stejný let se skupinou. I z tohoto důvodu doporučujeme hlásit se na zájezdy co nejdříve.

Místní dopravou rozumíme veškerou přepravu v rámci programu (trasy) zájezdu, a to prostředky veřejné přepravy (vlaky, autobusy, minibusy, lodě), nájemní dopravu (taxi, pronajatá auta, pronajaté minibusy či autobusy) nebo další místní a pro Evropany exotické dopravní prostředky (rikša, kůň, osel, velbloud, slon a další). Rozsah a druh dopravy je vždy uveden v podmínkách každého zájezdu. Mezi výše uvedenou místní dopravu, která je zahrnuta v ceně zájezdů, nepatří přeprava v rámci fakultativních a dalších volitelných akcí či placených vstupů do navštívených lokalit a v některých případech též přeprava prostředky městské hromadné dopravy.

Nástupní místa

U všech zájezdů je nástupním místem Praha. Místo a čas setkání s průvodcem nebo zástupcem CK před odletem nebo odjezdem na zájezd je uvedeno v zaslaných podrobných pokynech k zájezdu. Pro zájemce můžeme individuálně zajistit odlet z jakéhokoliv jiného letiště, například z Vídně, který je však předmětem případného doplatku rozdílu cen letenek.

Ubytování

Ubytování je stejně pestré jako naše zájezdy. Dle typu zájezdu je zajištěno v hotelech, motelech, guesthousech, penzionech, bungalovech, chatkách, hostelech, horských chatách, domorodých domech, kempech, tábořištích nebo ve volné přírodě. Naší snahou je zajišťovat ubytování neztrácející atmosféru navštívené země v centru dění, tedy blízko hlavních atrakcí či památek. Zpravidla se jedná o dvoulůžkové pokoje, obvykle s příslušenstvím. V zemích jako USA, Kanada či Austrálie je standardem ubytování ve čtyřlůžkových pokojích se dvěma „manželskými postelemi“ velikosti queen size. Přesná specifikace ubytování je vždy uvedena v podmínkách jednotlivých zájezdů.

Ubytování v jednolůžkovém pokoji je za příplatek. Těm, kteří tento příplatek nechtějí platita nemají spolucestujícího, nabízíme možnost doobsazení pokojů, k němuž je potřeba dát svolení ve smlouvě o zájezdu. Pokud již doobsazení není možné, například v případě lichého počtu klientů opačného pohlaví, je příplatek za jednolůžkový pokoj povinný pro posledního přihlášeného lichého klienta každého pohlaví. Pro trojice společně cestujících zákazníků se na vyžádání pokusíme zajistit třílůžkové pokoje (ne vždy je to však možné). V případě ubytování ve čtyřlůžkových pokojích lze za příplatek, obvykle v případě domluvy 4 osob, zajistit dvoulůžkové.

Stravování

Na vybraných zájezdech je v ceně zahrnuto stravování formou snídaní, polopenze nebo plné penze. Upozorňujeme, že snídaně někdy nejsou součástí ubytování, zajišťuje je průvodce a podávají se mimo hotel. Přesný rozsah stravování naleznete v podmínkách každého zájezdu. Není-li uvedeno jinak, strava není zahrnuta v ceně a účastnící se stravují individuálně. Každý klient si tak může vybrat to, co mu chutná, a dle možností dané lokality přizpůsobit stravování vlastním potřebám. Průvodce vám vždy poradí s výběrem vhodného stravovacího zařízení a doporučí, jaké lokální lahůdky ochutnat. Údaje o cenách potravin, jídel v restauračních zařízeních a další informace týkající se stravování během zájezdu jsou součástí podrobných pokynů k zájezdu.

Vstupné a fakultativní akce

Cena zájezdu nezahrnuje úhradu fakultativních (volitelných) akcí, jako jsou například výlety lodí či lanovkou, a vstupného do navštívených objektů a lokalit, pokud není uvedeno jinak. Tyto výdaje si platí každý účastník zájezdu individuálně dle vlastního uvážení. Na některých zájezdech je nutné objednat vybrané vstupy předem, jejich cenu naleznete v katalogu u každého zájezdu jako službu za příplatek. Stejně tak je možné u některých zájezdů objednat balíček kompletního vstupného dle programu. Pokud je možné získat společným nákupem slevu na vstupném, či je to tak lepší z organizačních důvodů, vybírá vstupné průvodce. Předpokládanou orientační částku nutnou k úhradě výše uvedených výdajů uvádíme v podmínkách každého zájezdu. Přesnější výčet nákladů na vstupné a fakultativní akce naleznete v podrobných pokynech k zájezdům.

Průvodce

Vedoucími zájezdů do dalekých zemí jsou zkušení, česky (výjimečně slovensky) hovořící průvodci s několikaletou praxí, pro které je jejich práce životním stylem a posláním. Navštívenou zemi po všech stránkách výborně znají a hovoří jazykem v zemi běžně používaným. Podílí se na tvorbě programů a snaží se vám představit maximum z toho, co navštívená země nabízí. Doporučí místní speciality, pomáhají se stravováním, poradí, kde výhodně směnit peníze či koupit láhev žaludeční desinfekce.Organizačně zajišťují průběh zájezdů a během cesty podávají informace o navštívených místech, kultuře, obyvatelstvu a dalších zajímavostech.

V mnoha zemích a lokalitách je zakázáno provázení po památkách zahraničními průvodci a může být trestáno vysokými pokutami. V těchto případech vám pomohou zajistit místního kvalifikovaného průvodce s licencí, který je oprávněn odborný výklad provádět. Tito místní průvodci nejsou až na výjimky zahrnuti v ceně zájezdu. Ačkoliv jsou naši průvodci orientováni na klienta a budou se o vás starat s maximální péčí, nezastávají funkci osobního tlumočníka, psychologa nebo nosiče zavazadel.

Průvodci provázejí zájezd po celou dobu jeho trvání v místě konání, u některých leteckých zájezdů průvodce z organizačních důvodů necestuje letadlem společně s účastníky. Klienti jsou v místě odletu či odjezdu minibusu odbaveni zástupcem CK a průvodce je očekává po příletu na letišti v cílové zemi.